Simonos gimtadienis

2017-02-21

Viena diena, o gimtadieniai du, sveikinimai ir Simonai 🙂

Direktorius: „Linkiu daug Å¡ypsenų ir pavasario gėlių !”

Natali: „Simute , linkiu tau pavasarinių nuotaikų, džiugesio, Å¡ypsenų ir daug spalvingų akimirkų!”

Marija: „Simona! Pačių gražiausių tau metų, kad niekuomet nepritrÅ«ktų optimizmo, kasdien suptų nuoÅ¡irdžios Å¡ypsenos ir džiaugsmas !”

Inga N.: „Mylima, Simute… didžiausi Tau sveikinimai. BÅ«k laiminga. Bučkis dručkis Tau.”

Eladijus, Raimundas, Gintaras: „NuoÅ¡irdžiausi ir Å¡ilčiausi sveikinimai gimtadienio proga!”

Auksė: „Gražiausių dienų, Å¡ilčiausios saulės, visuomet puikios nuotaikos. Sveikinu!”

Augis: „Sveikinu su gimtadieniu ir linkiu kad artėjantis pavasaris, atneÅ¡tų tau begalę džiaugsmo, laimės , sėkmės.

Tegul ta nuostabi Å¡ypsena niekad nedingsta nuo tavo veiduko.

BÅ«k ir toliau tokiu nuostabiu firmos veidu.”

Audra: „Simute, linkiu tau plataus žydro dangaus, saulės, neÅ¡ančios tave aplink pasaulį, vėjų, svaiginančių ir parneÅ¡ančių namo.  Su gimtadieniu!”

kimirkų su mylimais žmonėmis ir kad kiekviena diena bÅ«tų su gera nuotaika ir Å¡ypsena veide :)”

Audrius: „Daug džiaugsmo tik tyro ir tikro,
Daug svajonių tik prasmingų ir visuomet išsipildančių,
Daug laimės tik niekada nedūžtančios!”

ArtÅ«ras: „Å aunios ir linksmos Gimtadienio Å¡ventės, gerų, gražių ir prasmingų Metų!”

Neringa: „Simute,  matematiÅ¡kai paskaičiavus, fiziÅ¡kai pasvėrus, lietuviÅ¡kai apraÅ¡ius, vokiÅ¡kai iÅ¡vertus, angliÅ¡kai nusiÅ¡nekėjus, informatiÅ¡kai apdorojus, filosofiÅ¡kai apžvelgus, muzikaliai pagražinus ir žmogiÅ¡kai pagalvojus buvo iÅ¡kelta hipotezė, kuri skamba taip: ar tik tu nebÅ«si vienas iÅ¡ nuostabiausių žmonių Žemėje? Su Gimtadieniu!!!”

Å arÅ«nas: „Simute (Saulute) patys didžiausi sveikinimai gimtadienio proga. Linkiu per gyvenimą žengti visada su gera nuotaika ir nuostabiai kerinčia Å¡ypsena. Tegu tavęs nepuola jokios ligos ar negandos. Ir tegu tavo gyvenimo kelyje tave lydi tik geri ir linksmi žmonės.”

Karolis: „Su gimtadieniu sveikinu Simute. Linkiu gerų metų, skanaus torto ir all the best!”

Jurgita: „PavasariÅ¡kos nuotaikos gimtadienio dieną!”

Kristina: „Linkiu, kad visos dienos bÅ«tų gražios, Å¡viesios bei nepamirÅ¡tamos!”

Inga A.: „Kai Å¡irdy 18-niolika,jokio skirtumo, kiek žvakučių ant tortoJ TIKRŲ jausmų,TIKRŲ draugų,TIKRŲnuotykių…”